Katalog Laureatów XXI Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Nagrodzeni i wyróżnieni w XXI Konkursie Polski Produkt Przyszłości. Publikacja zawiera opisy rozwiązań, korzyści związane z ich wdrożeniem oraz kontakty do laureatów.

Rodzaj publikacji: Katalog

Rok wydania: 2019

Język: PL

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem konkursu Polski Produkt Przyszło-ści jest wyłonienie i wypromowanie opra-cowanych w Polsce innowacyjnych pro-duktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć nie tylko na rynku krajowym ale również światowym. Misją konkursu PPP jest również uhonorowanie ludzi, któ-rzy za tymi projektami stoją: przedsiębior-ców, naukowców, badaczy oraz twórców innowacyjnych rozwiązań, pracujących indywidualnie, jak i w konsorcjach nauko-wo- biznesowych. Ludzi, dla których rozwój cywilizacyjny oparty na poszukiwaniu no-wych rozwiązań jest prawdziwą pasją. Przedsięwzięcie organizują wspólnie Pol-ska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.Misją pierwszej z nich jest wspieranie dzia-łalności innowacyjnej i badawczej małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost ekspor-tu, rozwój zasobów ludzkich oraz wzrost wykorzystywania nowych technologii w działalności gospodarczej. Celem drugiej jest wspieranie polskich jednostek nauko-wych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywa-nia rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

Spis treści

Nagroda
Kompozyt kościozastępczy FlexiOss (Medical Inventi S.A., Lublin)

Wyróżnienie
Nagroda Specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
Bin-e - inteligentny kosz do zarządzania odpadami (Infocode Sp. z o. o., Dąbrowa)

Wyróżnienie
Nagroda Specjalna za produkt zgłoszony przez młodego przedsiębiorcę
Genomtec ID - mobilne laboratorium biologii molekularnej (Genomtec S.A., Wrocław)

Wyróżnienie
POLYCOR - pigmenty antykorozyjne (NanoPure Sp. z o. o., Warszawa)

Wyróżnienie
Najbezpieczniejszy na świecie system oświetlenia lotnisk(Solutions4GA Sp. z o. o., Warszawa)

PRODUKT PRZYSZŁOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ I PRZEDSIĘBIORCY
Nagroda
ChitoVelum® Pro (INCI: Aqua, Chitosan, Carbon dioxide). (KAEM Maria Krystyna Krupska - Zakład Produkcyjny AG medica (w trakcie przekształcenia w Chitone Sp. z o. o.), Lębork; Politechnika Gdańska, Gdańsk)

Wyróżnienie
Nagroda Specjalna za produkt z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT)
Nagroda Specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
AudioMovie - Kino dla wszystkich (Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice; Fundacja Siódmy Zmysł, Krzeszowice; Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Kino Pod Baranami, Kraków; Fundacja na rzecz Rozwoju Audiode-skrypcji „Katarynka”, Wrocław; Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o., Katowice)

Wyróżnienie
Wielofunkcyjny system do terapii i rehabilitacji wykorzystujący zaawansowane technologie ICT: Viofor JPS System (Instytut Tele - i Radiotechniczny, Warsza-wa; Med&Life Sp. z o. o., Komorów)

PRODUKT PRZYSZŁOŚCI JEDNOSTKI NAUKOWEJ

Wyróżnienie
Szereg bezszczotkowych silników z magnesami trwałymi i optycznymi czujni-kami położenia wirnika (Wydział Inżynierii środowiska, Geomatyki i Energety-ki Politechniki świętokrzyskiej, Kielce)

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Raport

Prognozowane zmiany na rynku pracy. Przegląd scenariuszy

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (maj 2022)

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - Broszura

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań