Autorzy: Damian Dec, Karolina Dobrowolska, Barbara Leszczyńska, Kamila Sondej

Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym”

POIR

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2018

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Ewaluacja pt. Efektywność świadczenia usług proinnowacyjnych w „modelu popytowym” - identyfikacja barier wsparcia PO IR została przeprowadzona w 2017 roku. Badanie miało na celu ocenę trafności świadczenia usług proinnowacyjnych POIR w systemie popytowym oraz identyfikację możliwych usprawnień, i dotyczyło trzech poddziałań Programu: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej.

Jeżeli interesuje Cię:

 • czym jest popytowy model wsparcia w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych POIR?
 • jakie czynniki ograniczają funkcjonowanie popytowego modelu świadczenia usług proinnowacyjnych?
 • jaką rolę odgrywa procedura konkurencyjności?
 • jakie jest zaangażowanie odbiorcy (przedsiębiorcy) w realizację usługi proinnowacyjnej?

zapraszamy do lektury!

Spis treści

 1. Streszczenie/Summary
 2. Metodologia i przebieg badania
 3. Logika interwencji publicznej
 4. Proces realizacji poddziałania 2.3.1 PO IR
 5. Proces realizacji poddziałania 2.3.2 PO IR
 6. Proces realizacji poddziałania 2.3.4 PO IR
 7. Skłonność przedsiębiorców do realizacji usług proinnowacyjnych bez dofinansowania
 8. Wnioski
 9. Rekomendacje
 10. Spis tabel i wykresów

Inne publikacje, którę mogą Cię zainteresować

Raport Scale Up

Raport

Raport Scale Up

Zobacz

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań