26.06.2019

Poszukujemy firm, które będą świadczyć usługi szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorców w ramach konkursu "Nowy start". Przyjdź na spotkanie i dowiedz się więcej!

Warszawa

Spotkanie

Rozwój kompetencjiNa start

O wydarzeniu

Spotkanie Spotkanie

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 26 czerwca 2019 r.
o godzinie 10:00 w siedzibie PARP poświęconemu konkursowi na realizację projektów mających na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy zaprzestali prowadzenia działalności i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą - „Nowy start”.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących wsparciem szkoleniowo-doradczym wskazaną grupę docelową.

Konkurs skierowany jest do następujących podmiotów: 

  • przedsiębiorców,
  • podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • podmiotów działających na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
  • organizacji związkowych i pracodawców,
  • organizacji samorządowych,

Celem konkursu jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze przedsiębiorców (i ich pracowników) z sektora MŚP ponownie rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu „Nowy start” zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

Wsparcie powinno obejmować:

  1. Działania szkoleniowe, w szczególności z: technik analiz przyczyn niepowodzenia
    w ramach poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorstwa oraz sposobu analizy luk kompetencyjnych na poziomie przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie,
  2. Działania szkoleniowe dotyczące wsparcia w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej,
  3. Działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi o których mowa w pkt. 1 - 2.

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wnioskodawca łącznie z Partnerami (jeśli dotyczy) na etapie realizacji projektu zapewni zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorców wynikające z analizy ich potrzeb.

Poziom dofinansowania projektów wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowanych.

Termin
26.06.2019 10:00 - 13:00
Miejsce
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, Warszawa Zobacz mapę

Udostępnij

Program

26.06.2019

10:00 - 10:15

Otwarcie spotkania

 

Edyta Sznajder / Beata Świercz 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (DRK) / Kierownik Sekcji Kontraktacji Projektów Konkursowych (SKPK) DRK

10:15 - 12:45

Prezentacja zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu „Nowy start” (2.21 typ 5 PO WER). Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Magdalena Arusztowicz

Główny Specjalista, DRK

12:45 - 13:00

Zakończenie spotkania

 

Edyta Sznajder / Beata Świercz 

Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach (DRK) / Kierownik Sekcji Kontraktacji Projektów Konkursowych (SKPK) DRK

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.