13.06.2019

Spotkanie informacyjne dla podmiotów, którzy są zainteresowani pełnieniem funkcji operatorów projektów udzielających wsparcia przedsiębiorcom na szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji – II runda konkursowa

Warszawa

Spotkanie

Rozwój kompetencji

O wydarzeniu

Spotkanie Spotkanie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla podmiotów, którzy są zainteresowani pełnieniem funkcji operatorów projektów udzielających wsparcia przedsiębiorcom na szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji – II runda konkursowa

Termin i miejsce spotkania: 13 czerwca 2019 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, Warszawa

Przedmiotem konkursu będzie wybór 4 operatorów, w następujących sektorach:

 • IT,
 • Opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
 • Przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów,
 • Turystycznego

Uczestnikami projektu będą pracownicy przedsiębiorstw działających w wymienionych sektorach, którzy otrzymają wsparcie szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Do głównych zadań Operatorów będzie należało:

 • Prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, wspierającej rekrutację,
 • Rekrutację przedsiębiorców, przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego PARP,
 • Wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w poruszaniu się po Bazie Usług Rozwojowych (BUR),
 • Wsparcie przedsiębiorców i ich pracowników w możliwości skorzystania z usług rozwojowych poza BUR,
 • Monitorowanie, jakości realizacji usług rozwojowych (min. 5%)
 • Obowiązki administracyjne związane z dofinansowaniem usługi, w tym:
  • Obsługę zgłoszeń od przedsiębiorców,
  • Weryfikację dokumentów przed udzieleniem wsparcia, w tym weryfikację uprawnień do otrzymania pomocy publicznej, wystawianie zaświadczeń o jej udzieleniu, sprawozdawczość z pomocy publicznej,
  • Podpisywanie umów wsparcia,
  • Rozliczanie umów wsparcia – zarówno finansowe, jak i merytoryczne, w tym monitorowanie poprawności zgłoszeń i zapisów, ocen usług rozwojowych, kompletności danych w BUR,
 • Rozliczanie projektu z PARP oraz przygotowywanie raportów i podsumowań z postępów projektu,
 • Czynny udział w spotkaniach Komitetu Sterującego i Branżowego i stosowanie się do ustaleń wynikających z tych spotkań.

Pula środków w ramach II rundy konkursu to 25 311 200  mln zł, w tym 22 780 080  mln zł kwota dofinansowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości, co najmniej 10 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny może pochodzić od przedsiębiorców korzystających ze szkoleń lub doradztwa w projekcie, który zgodnie z przepisami nie może być mniejszy niż 20% otrzymanego przez przedsiębiorcę wsparcia.

Kto może zgłosić się do projektu?

 • Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
 • Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
 • Organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,
 • Organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
 • Organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
 • Przedsiębiorcy

Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona.

Termin
13.06.2019 09:45 - 12:30
Miejsce
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, Warszawa Zobacz mapę

Udostępnij

Program

13.06.2019

09:45 - 10:00

Rejestracja.

10:00 - 12:00

Prezentacja założeń konkursu, w tym kryteriów konkursowych.

12:00 - 12:30

Sesja pytań i odpowiedzi.

Lokalizacja

Brak możliwości zapisu.