Komunikaty

16.07.2020

Rozstrzygnięcie rundy 6 w ramach Bonów na innowacje dla MŚP – konkurs nr 1/2019 r. (Dostępność Plus)

Informujemy, że w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP POIR 2014-2020 w rundzie 6 konkursu nr 1/2019 r. (Dostępność Plus) żaden projekt nie otrzymał wymaganej liczby punktów. Dofinansowanie nie zostało przyznane.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.