Komunikaty

12.04.2021

Aktualizacja nr 1 listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Bonów na innowacje (Dostępność Plus)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje zaktualizowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w rundzie 8 konkursu nr 1/2019 r. (etap usługowy, Dostępność Plus). 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja nr. 1 

Do dofinansowania zostały wybrane wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą liczbę punktów. Dofinansowanie zostało przyznane dla 2 projektów, w tym 1 zlokalizowanego w województwie mazowiecki i 1 w pozostałych województwach.

Zgodnie z postanowieniami § 11 Regulaminu konkursu każdy z Wnioskodawców otrzyma pisemną informację o wynikach oceny jego projektu wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez projekt.