14 października 2021

Spotkanie online o cyfrowych rozwiązaniach dla sektora kosmicznego w ramach cyklu Idea Rozwoju Biznesu

W czwartek 14 października o godz. 11:00 odbędzie się spotkanie online dla przedsiębiorców, którzy współpracują lub chcieliby współpracować z sektorem kosmicznym w Polsce. Podczas wydarzenia zostanie omówiony szczegółowo Krajowy Program Kosmiczny. Uczestnicy dowiedzą się jakie są rodzaje wsparcia skierowane m.in. do podmiotów naukowych i przemysłowych oraz jakie są nowe możliwości dla budowy sektora kosmicznego w Polsce.

W kolejnej z cyklu bezpłatnych wideokonferencji edukacyjnych dla przedsiębiorców – #idearozwojubiznesu, które organizuje PARP oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wezmą udział: Piotr Zabadała, Zastępca Dyrektora MRiT oraz prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, Prezes, Polska Agencja Kosmiczna.

– Nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania współczesnego społeczeństwa i nowoczesnego państwa bez nowoczesnych technologii. Konieczne jest rozwijanie kompetencji zarówno nauki jak i przemysłu, oraz coraz szerzej stosować zdobycze techniki w administracji, gospodarce i życiu społecznym. Sektor kosmiczny to wysoko technologiczna branża, która może przyczynić się do stworzenia nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach oraz postępie technologicznym – wyjaśnia Piotr Zabadała, Zastępca Dyrektora MRiT.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się jakie są długofalowe kierunki rozwoju branży kosmicznej w Polsce. Zostaną też przedstawione szczegóły Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021- 2026 (KPK) oraz dostępne rodzaje wsparcia, które są skierowane m.in. do podmiotów naukowych i przemysłowych. Webinar poświęcony będzie też nowym możliwościom budowy sektora kosmicznego w Polsce.

Krajowy Program Kosmiczny został opracowany pod kierownictwem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz przy współpracy przedstawicieli instytucji: Ministra Nauki i Edukacji; Ministra Obrony Narodowej; Ministra Cyfryzacji; Centrum Badań Kosmicznych; Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego; Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego oraz Polskiej Agencji Kosmicznej. Strategia zakłada cztery główne priorytety rozwoju KPK:

  • Priorytet I: Budowa zdolności konstruowania i wynoszenia obiektów kosmicznych
  • Priorytet II: Budowa Systemu Satelitarnej Obserwacji Ziemi (MikroGlob)
  • Priorytet III: Budowa Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej
  • Priorytet IV: Rozbudowa Narodowego Systemu Bezpieczeństwa Kosmicznego.

Szczegóły dotyczące kierunków interwencji oraz narzędzi wsparcia zostaną zaprezentowane podczas spotkania.

Idea Rozwoju Biznesu

W trakcie wideokonferencji uczestnicy mają okazję zdobyć najważniejsze informacje na temat pakietu rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma wspierać przedsiębiorców w pokonywaniu trudności spowodowanych pandemią. Poruszane tematy koncentrują się na przekazie głównych celów programu „Polski Ład”, który polega na wielowymiarowej pomocy dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Konferencje #idearozwojubiznesu można śledzić na stronie www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Partnerami merytorycznymi cyklu wideokonferencji „#idearozwojubiznesu” są Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Agencja Rozwoju Przemysłu, Urząd Zamówień Publicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Platforma Przemysłu Przyszłości, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Główny Urząd Miar i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Patronami medialnymi cyklu są: Polska Agencja Prasowa, Polsat News oraz Polska Press.


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 14.10.2021 08:58
Poprawiono: 22.10.2021 16:16
Modyfikujący: Paweł Skowera
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: