13 lutego 2020

Dropshipping. Czyli jak zarabiać bez kapitału

Udostępnij

Każdy przedsiębiorca zaczynający przygodę z e-biznesem marzy o założeniu, a następnie rozwoju dochodowego sklepu internetowego. Jednak wielu z nich, zwłaszcza w początkowej fazie działalności, dysponuje ograniczonym kapitałem i nie może zainwestować zbyt dużych środków w zakup produktów oferowanych potem w sklepie. Ciekawym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest dropshipping, który pozwala na rozwój bez ponoszenia nadmiernych nakładów finansowych oraz zmniejsza ryzyko negatywnej weryfikacji trafności pomysłu na biznes.

Czym jest dropshipping?

Nazwa „dropshipping” to połączenie dwóch angielskich wyrazów, tj. drop i shipment, które w zestawieniu ze sobą oznaczają bezpośrednią dostawę. W tym modelu sprzedaży występują trzy strony, czyli hurtownia (producent, oryginalny dostawca, dystrybutor), sklep internetowy (sprzedawca) oraz klient końcowy. Spopularyzowany w USA i Wielkiej Brytanii model logistyczny polega na tym, że to hurtownia, a nie sklep internetowy, realizuje zamówienie, czyli pakuje, przygotowuje do wysyłki i doręcza towar klientowi końcowemu. Sprzedawca nie ma zatem bezpośredniego (fizycznego) kontaktu z produktami, które znajdują się w ofercie jego sklepu. W Polsce model ten rozwinął się początkowo wśród firm oferujących elektronikę i akcesoria komputerowe. Obecnie dropshipping staje się coraz powszechniejszy wśród podmiotów oferujących książki, odzież i bieliznę, zabawki dla dzieci czy zegarki.

Dropshipping może być wdrożony na dwa sposoby: sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako pośrednictwo w sprzedaży. W modelu pośredniczenia rolą sprzedawcy jest zbieranie zamówień i przekazywanie ich do hurtowni oraz, co jest istotne z punktu widzenia powodzenia działalności biznesowej, prowadzenie działań marketingowych, np. wysyłka newslettera z ofertami i promocjami sklepu. Jeśli natomiast sklep decyduje się działać we własnym imieniu, wówczas ciążą na nim wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem sprzedaży, które wynikają między innymi z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego. Paragon lub inny dowód sprzedaży klient może otrzymać na dwa różne sposoby w zależności od tego, jak zostanie to ustalone między sprzedawcą a hurtownią. Według pierwszego sposobu dowód zakupu zostaje wystawiony i wysłany przez e-sklep do klienta, na przykład w wersji elektronicznej na podany przez klienta adres mailowy. Jednak niektóre z hurtowni oferują usługę drukowania dowodów sprzedaży przysłanych przez sklep oraz zamieszczania ich w paczkach. Dlatego drugim sposobem będzie wystawienie dowodu zakupu przez sprzedawcę i przekazanie go hurtowni, by ta dołączyła go do paczki. 

Niezależnie od wybranego rodzaju dropshippingu na pewno osoba prowadząca sklep internetowy unika kosztów oraz problemów związanych z magazynowaniem, pakowaniem i wysyłką produktów[i]. Zysk uzyskiwany ze sprzedaży stanowi natomiast różnica między ceną hurtową a detaliczną produktu[ii]

Zalety dropshippingu

Plusów prowadzenia sklepu internetowego w modelu dropshippingu jest na pewno wiele. Poniżej zostało przedstawionych kilka z nich.

 • Brak konieczności posiadania magazynu. Jest to jedna z podstawowych wygód. Osoba prowadząca sklep internetowy nie musi ponosić kosztów wynajmowania pomieszczeń na magazynowanie produktów oferowanych w sklepie, a także zatrudnienia pracowników magazynu, personelu do pakowania paczek czy zabezpieczenia i ochrony mienia[iii]. Jest to ciekawy sposób na funkcjonowanie bez magazynu i jednocześnie realizowanie zamówień pod konkretnego klienta.

 

 • Brak konieczności dysponowania dużym kapitałem początkowym. Nie można sobie wyobrazić funkcjonowania sklepu internetowego bez towarów. Jednak dropshipping umożliwia sprzedaż bez konieczności wcześniejszego zakupu towaru, który następnie zostanie wystawiony w sklepie. Dzięki takiemu rozwiązaniu sprzedawca unika zamrożenia znacznego kapitału na gromadzenie produktów, które dopiero wejdą do obrotu.

 

 • Praca z domu. Element obniżającym koszty prowadzenia sklepu internetowego jest także brak konieczności wynajmowania biura, a jedyne, co jest przy tym niezbędne, to komputer z dostępem do internetu oraz telefon. Wszystko inne pozostaje w rękach sprzedawcy i tego, jak rozreklamuje e-sklep w sieci[iv].

 

 • Oferowanie różnych produktów. Istnieje możliwość szybkiej zmiany oferty, jeśli okaże się, że produkty się nie sprzedają. Bez zalegania w magazynie można szybko wycofać jedne produkty, a umieścić inne.

 

Poza tymi kilkoma przykładowymi zaletami, które są kuszące, model ten ma także wady. 

 

Zagrożenia dropshippingu

Nie ma idealnych rozwiązań. Dropshipping niesie ze sobą także spore ryzyko. Z tego też powodu, zanim potencjalny przedsiębiorca zdecyduje się na ten sposób prowadzenia biznesu online, warto, aby zawczasu poznał problemy, z jakimi może się spotkać.

 • Brak wpływu na hurtownię. Decydując się na współpracę z hurtownią, sprzedawca zgadza się na jej zasady pakowania paczek, wysyłki i doręczenia towaru. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie, czy sposób obsługi klienta odpowiada wizerunkowi naszej firmy. Warto w tym kontekście zapoznać się nie tylko z regulaminem i zasadami współpracy z hurtownią, ale także z opiniami współpracujących z nią firm. Brak kontroli nad wysyłanym towarem jest jednym z podstawowych zagrożeń dropshippingu.

 

 • Długi czas realizacji. Zanim dokona się wyboru hurtowni, warto również zwrócić uwagę, jaki czas hurtownia daje sobie na realizację zamówienia od momentu jego otrzymania ze sklepu. Ponadto niektóre hurtownie uzależniają wysłanie towaru do klienta końcowego od uprzedniego otrzymania płatności za towar, a to wydłuża cały proces. Jednakże wiele hurtowni realizuje zamówienia, nie czekając na płatność, a ze sklepem rozlicza się na zasadzie faktur.

 

Problemy początkujących sprzedawców

Planując rozpoczęcie sprzedaży online z wykorzystaniem modelu dropshippingu, w pierwszej kolejności należy dowiedzieć się jak najwięcej o zasadach obowiązujących w tym modelu sprzedaży, korzystając z informacji zawartych na blogach, stronach hurtowni, artykułach, które można znaleźć w sieci.

Następnie należy zatroszczyć się o zaplecze techniczne. Dla prowadzenia sklepu w modelu dropshippingu niezbędne jest posiadanie platformy internetowej z e-sklepem. Można ją stworzyć samodzielnie bądź zlecić jej przygotowanie zewnętrznej firmie, która zajmie się zakupem domeny, uruchomieniem sklepu oraz połączeniem jej z hurtownią. Niektóre z nich odpłatnie umożliwiają potencjalnym sprzedawcom stworzenie sklepu za pośrednictwem ich platformy e-commerce. Techniczne możliwości integracji ze sklepem pozwalają na automatyczne zatowarowanie sklepu oraz bieżącą aktualizację stanów magazynowych[v].

Niezależnie od tego, które rozwiązanie sprzedawca wybierze, warto, aby pamiętał, że prawidłowa komunikacja sklepu internetowego z hurtownią jest sprawą kluczową. Proces ten powinien umożliwiać nie tylko przesyłanie treści zamówienia ze sklepu do hurtowni, ale również innych danych, takich jak data zaksięgowania środków, data wysyłki towaru czy odbioru towaru przez klienta końcowego[vi].

Wybór hurtowni

Zanim przedsiębiorca podejmie decyzję o podjęciu współpracy z hurtownią, powinien rozważyć następujące kwestie:

 • koszty przesyłki oferowane przez hurtownię,
 • koszty dodatkowe za udostepnienie zdjęć i opisów produktów,
 • wybór form dostawy,
 • możliwość powiązania kategorii produktów z hurtowni i sklepu,
 • automatyczne aktualizacje stanów magazynowych i dostępności,
 • ustalenie, czy hurtownia dołącza paragony lub inny dowód zakupu do przesyłki,
 • możliwość dołączenia do przesyłki materiałów reklamowych sklepu internetowego czy kodów rabatowych,
 • sposób pakowania,
 • wysokość kwoty, od jakiej hurtownia realizuje zamówienie,
 • czy istnieje wymóg opłacenia kilku pierwszych zamówień z góry,
 • procedura rozpatrywania reklamacji i zwrotów,
 • koszty zwrotu towaru przez klienta.

 

To oczywiście tylko niektóre najbardziej istotne zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności opartej na dropshippingu, ale, jak się okazuje później w praktyce, mają one największy wpływ na jej powodzenie.

Umowa z hurtownią

Klasyczny model dropshippingu zakłada pośrednictwo handlowe, dlatego pomiędzy sklepem internetowym a hurtownią są zawierane umowy o świadczenie usług. Przepisy nie wymagają, aby umowa dropshippingu miała formę pisemną. Wystarczy zgodne oświadczenie stron wyrażone w dowolnej formie, tj. ustnej, mailowo czy przez komunikator znajdujący się na stronie bądź profilu społecznościowym. Może się to odbyć na przykład poprzez rejestrację konta na platformie hurtowni oraz akceptację regulaminu i postanowień umownych online bez wymiany dokumentów w formie papierowej. Zapoznanie się z regulaminem jest integralną częścią umowy pomiędzy hurtownią a klientem. 

Podpisując z hurtownią umowę, sprzedawca decyduje się, że część jego dochodów stanie się ich udziałem w postaci prowizji czy abonamentu. Jeżeli zaczyna współpracę z podmiotem mającym ugruntowaną pozycję na rynku, na pewno trudniej będzie wynegocjować swoje warunki i stawki. Inny koszt, który należy uwzględnić, to opłata na rzecz hurtowni za pliki xml z ofertą ich produktów. W zależności od hurtowni może to być opłata jednorazowa lub wliczona w cenę produktu, co w konsekwencji może spowodować wyższą cenę za ten produkt w porównywalnych sklepach.

Poniżej zostały wymienione najważniejsze elementy umowy, która reguluje prawa i obowiązki sklepu internetowego oraz hurtowni. Są to:

 • strony umowy,
 • przedmiot umowy,
 • procedura składania zamówień,
 • sposoby płatności,
 • koszty, terminy i sposoby dostaw,
 • przyjęty przez strony model dropshippingu,
 • zakres praw i obowiązków sprzedawcy i dostawcy,
 • stosunek stron umowy do klienta końcowego,
 • zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • postanowienia końcowe.

Sporządzenie prawidłowej umowy chroniącej interesy stron pozwoli uniknąć w przyszłości nieporozumień i niejasności, kto, za co i w jakim zakresie odpowiada, kiedy następuje rozliczenie, jak często i na podstawie jakiego dokumentu strony powinny się rozliczać, co zrobić, gdy klient końcowy zrezygnuje z zakupu, itd.

Większość hurtowni posiada swoje wzory umów oraz regulaminów, których zaakceptowanie jest warunkiem podjęcia współpracy. Niemniej jednak warto zapoznać się, i to dokładnie, z postanowieniami umowy, zanim cokolwiek się podpisze lub zaakceptuje. Dla bezpieczeństwa dobrze spotkać się również z zaprzyjaźnionym prawnikiem i uzyskać poradę prawną.

Przetwarzanie danych osobowych

Nie można zapomnieć, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO). Nieodłączną cechą dropshippingu jest to, że do danych osobowych klienta zawsze dostęp mają co najmniej dwa podmioty, tj. sprzedawca oraz hurtownia. W zależności od tego, czy sklep świadczy usługę sprzedaży przez internet we własnym imieniu i na własny rachunek, czy pośredniczy w sprzedaży między hurtownią a klientem końcowym, będziemy mieć do czynienia z udostępnianiem bądź powierzeniem danych osobowych, a to z kolei będzie obligowało do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych.

Z powyższym ściśle związane jest ustalenie, kto jest administratorem danych osobowych. Jest to szczególnie ważne z uwagi na szereg obowiązków, które na nim spoczywają. Z tego też powodu administrator, poza regulaminem sklepu, powinien także przygotować odpowiednie noty informacyjne oraz klauzule. Niezależnie jednak od wybranego modelu dropshippingu sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe klientów, gdyż to w jego sklepie internetowym będzie dochodziło do zakupu (platforma, konto klienta, formularz zakupu). Jeżeli do tego sprzedawca będzie chciał wysyłać oferty handlowe o rabatach i promocjach, to dla pobrania adresu mailowego klienta niezbędne będzie uzyskanie od niego zgody.

Jeżeli masz wątpliwości, jak prawidłowo zastosować nowe przepisy o ochronie danych osobowych, dobrze skorzystać z porad kancelarii prawnej specjalizującej się we wdrażaniu RODO.

Złoty biznes, czyżby?

Czy łatwo jest prowadzić sklep internetowy w modelu dropshippingu? Na pewno nie wygląda to tak kolorowo, jak początkowo może się wydawać. Konkurencja jest ogromna. Duża liczba sklepów internetowych sprzedaje podobne produkty, które nie wyróżniają się wcale lub słabo na tle innych. Dlatego nawet, jeżeli osoba prowadząca sklep zaoszczędzi na towarze i magazynie, to będzie musiała zainwestować w działania marketingowe.

Aby klient dokonał zakupu w sklepie, musi najpierw do niego trafić, a nawet jeśli odwiedzi stronę internetową, do zakupu jeszcze daleka droga. Ludzie kupują oczami, pod wpływem emocji. Zatrzymają się w sklepie, jeżeli znajdą coś, co przykuje ich uwagę, ładne zdjęcie bądź dobrze wyeksponowany produkt, inaczej po kilku sekundach wyjdą ze sklepu i o nim zapomną. Stąd skupienie się na działaniach marketingowych sklepu powinno stanowić priorytet sprzedawcy. Nic tak nie zniechęca w budowaniu biznesu jak brak sprzedaży.

Jeżeli ktoś marzy o otwarciu sklepu internetowego, dropshipping pomaga zminimalizować ryzyko, zwłaszcza na początku badania rynku, jaki jest popyt na produkty, które oferuje. W zależności od branży, w której planuje działać, dobór współpracujących hurtowni spełniających oczekiwania może być łatwiejszy lub trudniejszy. Dlatego warto przemyśleć ostateczną decyzję, nie podejmując jej zbyt pochopnie, a opierając się na finansowych prognozach i obliczeniach, rozważając wszystkie plusy i minusy przedsięwzięcia.

 

Małgorzata Moczulska

O autorce: adwokat, pedagog. Przygotowuje dysertację doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Macieja Szpunara na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi Kancelarię Prawną Bliżej Prawa oraz blog skierowany do branży e-commerce: www.blizejprawa.com

 

Artykuł pochodzi z Biuletynu Euro Info 11/2018

Przeczytaj więcej takich artykułów w strefie wiedzy PARP


[i] Por. M. Smużniak, Dropshipping [w:] Biblia e-biznesu, praca zbiorowa, Gliwice, s. 433.

[ii] Por. http://edropshipping.info/sklep-internetowy-prowadzony-w-modelu-dropshipping/ (dostęp: 20.10.2018).

[iii] G. Chodak, Dropshipping – model logistyczny dla sklepu internetowego [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź 2008, s. 250.

[iv] M. Smużniak, Dropshipping, s. 434.

[v] Por. http://edropshipping.info/dropshipping-najczesciej-spotykane-problemy-poczatkujacych-sprzedawcow/ (dostęp: 20.10.2018).

[vi] Por. G. Chodak, Dropshipping – model logistyczny…, s. 251–252.

Zobacz więcej podobnych artykułów