15 maja 2019

II runda konkursu „Kompetencje dla sektorów” – zgłoś się na Operatora

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza II rundę konkursu: „Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji”, w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem II rundy konkursu jest wybór 4 Operatorów świadczących usługi szkoleniowe lub doradcze wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Zadaniem Operatorów będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze zgodne z rekomendacjami rad.

Sektory objęte II rundą konkursu:

  • IT
  • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
  • Przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów
  • Turystyczny

Wysokość dofinansowania w II rundzie konkursowej wynosi 22 780 080 zł w podziale na 4 sektory.

Nabór potrwa od 17 czerwca 2019 r. do 1 lipca 2019 r. godz.12.00.

Zapraszamy do udziału w II rundzie konkursu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.

Opublikowano: 15.05.2019 14:18
Poprawiono: 15.05.2019 14:18
Modyfikujący: 
Udostępniający: dawid_cybulski
Autor dokumentów: